Categories
Uncategorized

Kolofon

Ova internetska publikacija je dio šireg istraživačkog projekta “Arhiviranje umjetničkih tjeskoba”, umjetnice Adrijane Gvozdenović.

Urednički tim
tekst i fotografije:
Joke Van den Heuvel, Vijai Patchineelam i Adrijana Gvozdenović
analiza diskurzivne forme: Kristina Gvozdenović

web stranica: Sina Seifee

Web stranica je drugo izdanje internetske publikacije ArchivingArtisticAnxieties.me, koja je objavljena uz podršku a.pass-a u Briselu i Kraljevske akademije likovnih umjetnosti Antverpenu.
Esej “Između strepnje i nade” istažuje dalje mogućnosti prethodno postavljene strukture za zajedničko pisanje. Sadržaj je inspirisan i omogućen boravkom u CONA fondaciji u Mumbaiju (Indija) i u kolektivu O Bosque u Alenteju (Portugalija).

Ovo izdanje je podržalo Ministarstvo kulture Crne Gore putem poziva za sufinansiranje projekata, sa ciljem prevazilaženja negativnih socio-ekonomskih posljedica u sektoru kulture usljed epidemije koronavirusa.
Ukoliko nije drugačije naznačeno, sav sadržaj objavljen na ovoj web lokaciji dostupan je pod licencom Free Culture Licence:

Creative Commons License
Creative Commons Attribution 4.0 International License