Categories
Uncategorized

Kolofon

Urednički tim
tekst i fotografije: Joke Van den Heuvel, Vijai Patchineelam i Adrijana Gvozdenović
analiza diskurzivne forme: Kristina Gvozdenović

 

BetweenAnxietyAndHope.me je online platforma za zajedničko, non-linearno pisanje. Struktura je osmišljena sa idejom da korekcije, komentari, reference, predlozi i vizuelna povezivanja mogu da budu transparentni i jednako postavljeni na istoj stranici.

Platformu je osmislila Adrijana Gvozdenović kao dio njenog istraživačkog umjetničkog projekta Archiving Artistic Anxieties, podržanog od a.pass instituta za umjetnička istraživanja u Briselu i Kraljevske akademije lijepih umjetnosti u Antverpenu. Za dizajn i programiranje web stranice je zaslužan umjetnik Sina Seifee.

Esej “Između strepnje i nade” istažuje dalje mogućnosti prethodno postavljene strukture za zajedničko pisanje. Sadržaj je inspirisan i omogućen boravkom u CONA fondaciji u Mumbaiju (Indija) i u kolektivu O Bosque u Alenteju (Portugalija).

Ovo izdanje je podržalo Ministarstvo kulture Crne Gore putem poziva za sufinansiranje projekata, sa ciljem prevazilaženja negativnih socio-ekonomskih posljedica u sektoru kulture usljed epidemije koronavirusa.
Ukoliko nije drugačije naznačeno, sav sadržaj objavljen na ovoj web lokaciji dostupan je pod licencom Free Culture Licence:

Creative Commons License
Creative Commons Attribution 4.0 International License