ISSUES / IZDANJA

2023
anxiety and hope in the space-time continuum, Vanja Smiljanić
it was a bad year, Hana Ćurak
zvižduci Korala, ekspres lonca i tvorničkih pjesmi, Radisav Stijović

2020
between anxiety and hope 2020,  Joke van Den Heuvel, Vijai Pathcineelam, Adrijana Gvozdenović i Kristina Gvozdenović

 

*The middle b.a.h ellipse can be dragged to resize the text areas. Not adapted for reading on the phone.
*Centralna b.a.h elipsa se može povlačiti za promjenu veličine tekstualnih polja. Nije prilagođeno za čitanje na telefonu.

 

🍏       ABOUT
Between Anxiety and Hope (Između strepnje i nade) begins in 2020 with the website www.betweenanxietyandhope.me, which is conceived and designed to be a platform for non-linear writing. The website displays two overlapping text fields, while the references and other links open on the same page. This structure is motivated by the idea that the plurality of voices in the writing and editing process could be visible in the final form.

Three years later, we decided to continue to think through the possibilities of the platform through yearly serial releases.
The publishing aims to develop different ways of working and making, new forms of collaboration, considering affectivity and rethinking working conditions as a base from which content is created. Both, structurally and thematically, the emphasis is on changing the focus on the author’s work: where the process is as important and visible as the result. Where individual work is achieved through collective care.

🍎        O NAMA
Between Anxiety and Hope (Između strepnje i nade) počinje 2020. objavljivanjem online publikacije www.betweenanxietyandhope.me, koji je osmišljen i dizajniran da bude platforma za nelinearno pisanje. Na websajtu su prikazana dva tekstualna polja koja se prepliću, a linkovane reference i dalja povezivanja se otvaraju na istoj stranici. Ovakva struktura je podstaknuta idejom da višeglasnost procesa pisanja i uređivanja bude vidljiv u svom krajnjem obliku.

Tri godine kasnije, odlučile smo da nastavimo da promišljamo mogućnosti platforme kroz godišnja serijska izdanja.
Izdavaštvo ima za cilj razvijanje drugačijih načina rada i stvaranja, novih oblika saradnje, uzimajući u obzir afektivnosti i promošljajući uslove djelovanja i rada kao osnovu odakle se stvara sadržaj. Kako u strukturi, tako i tematski akcenat je na promjeni fokusa o autorskom radu: gdje je proces važan i vidljiv koliko i rezultat. Gdje se induvidualni rad ostvaruje kroz brigu o kolektivnom.